ideoita ja innostusta

Perusopetuksen vieraiden kielten laatuhankkeen Kielitivolin alueverkosto Pohjois-Pohjanmaalla       

                                                   

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluilla on vetovastuu seuraavasta alueverkostosta: Kalajoki,  Muhos, Oulu, Raahe ja Ylivieska. Aiemmin omaa Kielitivoliaan vetäneet Haukipudas ja Oulunsalo liittyivät Ouluun 2013. Kuntaliitoksessa oululaistuneet Yli-Ii  ja Kiiminki ovat myös olleet Kielitivolin alueverkostossa mukana vuodesta 2012 Oulun osalta.

Perusopetuksen kieltenopetuksen kehittämistavoitteena on, että nykyistä useammalla oppilaalla on jatkossa mahdollisuus opiskella englannin lisäksi myös muita vieraita kieliä mahdollisuuksien mukaan jo perusopetuksen alaluokilla.

Tavoitteeseen pyritään
– tukemalla opetuksen järjestäjiä kieliohjelman monipuolistamisessa
– tarjoamalla mahdollisuuksia kieltenopetuksen laadun parantamiseen.

Kohderyhmänä:
kieltenopettajat, rehtorit, koulutoimenjohtajat, huoltajat (tiedotus)

Pohjois-Pohjanmaan alueverkoston päätavoite on sama kuin koko Kielitivoli-hankkeella: muiden kielten kuin englannin ja kotimaisten kielten opiskelun lisääminen mieluiten niin, että oppilailla on mahdollisuus valita muita kieliä jo perusopetuksen alaluokilla. Erityisesti Kielitivolissa on pyritty lisäämään saksan, ranskan, venäjän ja espanjan opiskelua. Myös kieltenopetuksen laatua on pyritty kehittämään. Pohjois-Pohjanmaan alueverkostossa on panostettu lisäksi pohjoissaamen kielen opetuksen järjestämiseen.

Jokaisen alueverkon tehtävänä on Kielitivolin tulosten ja parhaiden käytänteiden levitystyö ensisijaisesti omalla alueella ja tarvittaessa myös valtakunnallisesti. Tähän blogiin on kerätty materiaalia ja linkkejä, joiden avulla Kielitivolin tavoitteita pystytään viemään eteenpäin kuntien hallinossa ja kouluilla.

Blogia päivittää ohjaava opettaja Eija Ruohomäki Oulun opetuspalveluista, joka toimi sekä Oulun oman Kielitivolin että Pohjois-Pohjanmaan alueverkoston koordinaattorina v. 2009-2013.

Eijaan saa yhteyden sähköpostilla eija . ruohomaki (AT) ouka . fi (poista välilyönnit osoitteesta) tai puhelimitse 044 – 703 9189.

Mainokset